תאור

מאפיינים כללים


נתונים פיזיים

תקנים

הורדות

איורים

DIB-360/Ax
מראה מקדימה
מראה מאחורה
מראה משמאל
מראה מימין

דף מידע

ראה גם